Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 26.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 107.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1242/3 - trvalý travní porost, o výměře 4.478 m2, pozemku p.č. 1952 - trvalý travní porost, o výměře 317 m2, a pozemku p.č. 1953 - trvalý travní porost, o výměře 755 m2, vše v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem, obec Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště. Pozemek p.č. 1242/3 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 1952 a p.č. 1953 jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb