Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
Začátek dražby: 25.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 14.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 530 - ostatní plocha, o výměře 1.971 m2, v k.ú. Žim, obec Žim, okres Teplice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb