Kraj:Středočeský
Okres:Kutná Hora
Začátek dražby: 19.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 120.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemním, dřevěném, montovaném objektu rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese: Předbořice ev.č. 154, 284 01 Černíny - Předbořice. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 703 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Černíny, č.p. 44, 284 01 Černíny. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 700 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Černíny se nacházejí tyto IS: elektro a obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle materiálů přes 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou  údržbou prvků krátkodobých životností. Na objektu byla provedena výměna původní střešní krytiny za novou. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.


Zpět na seznam dražeb