Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 18.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 593.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na podsklepeném, přízemním rodinném domě ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod valbovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se mimo zastavěnou část obce, jako samostatně stojící. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 350m od předmětu dražby. Dům je napojen na IS: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 70 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Na pravou část RD navazuje hospodářský objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Na levou část domu přímo navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Před těmito se nachází vedlejší stavba pod sedlovou střechou. Za rodinným domem je situována zděná vedlejší stavba bez zastřešení.


Zpět na seznam dražeb