Kraj:Ústecký kraj
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 13.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 38.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 1360 - ostatní plocha, o výměře 63 m2, a pozemku p.č. 1302/31 - ostatní plocha, o výměře 36 m2, v k.ú. a obci Malé Žernoseky, okres Litoměřice, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části města. Oba pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a dále přes pozemek, který je ve vlastnictví jiného vlastníka (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle platného územního plánu obce Malé Žernoseky jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „SB - plochy smíšené obytné“.


Zpět na seznam dražeb