Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Hlavní město Praha
Začátek dražby: 11.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 140.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 475/8807 k pozemku p.č. 624 - ostatní plocha, o výměře 466 m2, a pozemku p.č. 626/2 - ostatní plocha, o výměře 51 m2, vše v k.ú. Dejvice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části města Praha, v místní části Dejvice. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu, jsou součástí vnitrobloku a právně není zajištěný přístup. Dle platného územního plánu města Praha jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „OV - všeobecné bydlení “.


Zpět na seznam dražeb