Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 06.10.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 14.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/36 na pozemku p.č. 670 – ostatní plocha, o výměře 670 m2, a podílu o velikosti id. 30/74 na pozemku p.č. 737 – ostatní plocha, o výměře 1.281 m2, vše v k.p. Doubrava u Orlové, obec Doubrava, okres Karviná. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Doubrava, tvoří funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na pozemcích se nachází místní komunikace III. třídy, která je vedena v pasportu místních komunikací. Dle platného územního plánu obce Doubrava jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „PV - plocha veřejného prostranství“. Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemcích se nachází těleso zpevněné komunikace, které je ve vlastnictví obce Doubrava, a proto není předmětem dražby.


Zpět na seznam dražeb