Kraj:Plzeňský kraj
Okres:Klatovy
Začátek dražby: 07.09.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 36.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Nemovitá věc evidovaná na LV č. 127, v k.ú. Mlýnec

Jedná se spoluvlastnický podíl id. 1/4 k pozemku p.č. 856 - ostatní plocha, v k.ú. Mlýnec, obec Poleň, okres Klatovy, který je situován v jihovýchodní části obce Poleň v místní části Mlýnec. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 848/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce.

Nemovité věci evidované na LV č. 132, v k.ú. Zdeslav

Jedná se spoluvlastnický podíl id. 1/2 k pozemkům p.č. 700, p.č. 703 a p.č. 713 - vodní plocha, vše v k.ú. Zdeslav, obec Poleň, okres Klatovy, které jsou situovány v jihovýchodní, odlehlé části obce Poleň s přístupem přes nezpevněné pozemky.


Zpět na seznam dražeb