Kraj:Jihomoravský kraj
Okres:Břeclav
Začátek dražby: 02.09.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 7.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/20 k pozemku p.č. 959 - vinice, v k.ú. Úvaly u Valtic, obec Valtice, okres Břeclav, který je situován v odlehlé, východní části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemku se nachází vinice, stáří odhadnuto odborným odhadem 3 roků, včetně opěrné konstrukce a to ocelových sloupků a vodících drátů.


Zpět na seznam dražeb