Kraj:Olomoucký kraj
Okres:Olomouc
Začátek dražby: 31.08.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 16.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 k pozemkům p.č. 294/45 - orná půda a p.č. 295/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Pískov, obec Troubelice, okres Olomouc, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb