Kraj:Jihočeský
Okres:Písek
Začátek dražby: 26.08.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 46.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 nemovité věci - pozemku p.č. 1301 - orná půda, v k.ú. Zahořany, obec Kovářov, okres Písek, který je situován v centrální části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.


Zpět na seznam dražeb