Kraj:Pardubický
Okres:Pardubice
Začátek dražby: 09.09.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 2.153.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1564/38 v budově č.p. 1564, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemku p.č. St. 6525, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 633/40740, vše zapsané na listu vlastnictví č. 69439 a listu vlastnictví č. 69317, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází v IX. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se třinácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven dvěma výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Na Drážce. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2981/29, p.č. 833/9 a p.č. 824, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2006 byla provedena výměna výtahů. Přibližně v roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (o výměře 63,3 + lodžie + komora) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb