Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
Začátek dražby: 24.08.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 50.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na přízemním, podsklepeném objektu ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Svatý Jan, v místní části Drážkov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno, že výše uvedený objekt zemědělské stavby a rodinné rekreace je stavebně, technicky, funkčně a provozně propojen a ke dni ocenění je užíván jako jeden funkční celek. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.


Zpět na seznam dražeb