Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Začátek dražby: 20.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 22.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 nemovité věci - pozemku p.č. 481 - zahrada, v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov, který je situován v zastavěné, vnitřní části města Kuřim. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na ulici Štefanikova a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 480 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ ve městě Kuřim se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Kuřim je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy smíšené obytné“. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že pozemek je ke dni ocenění využíván jako zahrada objektu č.p. 711 (ve vlastnictví jiného subjektu) a tvoří s ním funkční celek.


Zpět na seznam dražeb