Kraj:Moravskoslezský
Okres:Bruntál
Začátek dražby: 27.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 23.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 152/1 - zahrada, v k.ú. Arnultovice u Jindřichova, obec Jindřichov, okres Bruntál, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Jindřichov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 957 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dle informací ČSÚ v obci Jindřichov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jindřichov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SO - plochy smíšené obytné.“


Zpět na seznam dražeb