Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
Začátek dražby: 14.7.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 15.934 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Fotodokumentace I
3. Fotodokumentace II
4. Fotodokumentace III
5. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/30 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 425/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 425/8 - orná půda a pozemku p.č. 431/28 - ostatní plocha, v k.ú. Tehov u Říčan, obec Tehov, okres Praha-východ, které jsou situovány ve východní, zastavěné části obce Tehov. Dle sdělení Obecního úřadu Tehov jsou pozemky zahrnuty v pasportu komunikací a jsou vedeny v plochách jako: „dopravní infrastruktura silniční - silniční síť“.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/60 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 421/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 421/13 - orná půda, pozemku p.č. 421/14 - ostatní plocha, pozemku p.č. 431/41 - orná půda, pozemku p.č. 431/43 - orná půda a pozemku p.č. 431/45 - ostatní plocha, v k.ú. Tehov u Říčan, obec Tehov, okres Praha-východ, které jsou situovány ve východní, zastavěné části obce Tehov. Dle sdělení Obecního úřadu Tehov jsou pozemky zahrnuty v pasportu komunikací a jsou vedeny v plochách jako: „dopravní infrastruktura silniční - silniční síť“.

Předmětem dražby je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/30 na pozemku p.č. 431/72 - orná půda, v k.ú. Tehov u Říčan, obec Tehov, okres Praha-východ, který je situovaný ve východní, zastavěné části obce Tehov. Dle sdělení Obecního úřadu Tehov je pozemek zahrnutý v pasportu komunikací a je vedený jako: „dopravní infrastruktura silniční - silniční síť“.


Zpět na seznam dražeb