Kraj:Karlovarský kraj
Okres:Cheb
Začátek dražby: 15.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 9.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5 k pozemku p.č. St. 956/3 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Aš, okres Cheb, který je situován v okrajové, zastavěné části města Aš. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Města Aš. Dle platného územního plánu města Aš (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SM - bydlení smíšené městské.“ Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: oplocení - drátěné pletivo v ocelovém rámu na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z plastových latí, zpevněné plochy (kamenné), betonová podezdívka.


Zpět na seznam dražeb