Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Začátek dražby: 11.1.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 3.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška (opakovaná)

Jedná se o opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id.  1/12 k pozemku p.č. 1414/20 - trvalý travní porost, o výměře 322 m2, a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/10 k pozemku p.č. 1414/7 - trvalý travní porost, o výměře 573 m2, v k.ú. a obci Rajnochovice, okres Kroměříž. Pozemek p.č. 1414/7 je situován ve sklonitém terénu s přístupem přes pozemek p.č. 1414/11 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví třetí osoby. Pozemek p.č. 1414/20 je situován v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem přes pozemek Obce Rajnochovice, a přes pozemek třetí osoby. Přístup není po právní stránce zajištěn. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a jehličnaté stromoví. Dle platného územního plánu obce Rajnochovice jsou pozemky vedeny takto: - pozemek p.č. 1414/7: „K - plochy krajinné zeleně“ - pozemek p.č. 1414/20: „RI - plochy rodinné rekreace.“


Zpět na seznam dražeb