Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 12.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 10.800 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/33 k nemovitým věcem, a to pozemkům p.č. 36 - trvalý travní porost, o výměře 86 m2, p.č. 199/2 - trvalý travní porost, o výměře 1.788 m2, a p.č. 199/3 - ostatní plocha, o výměře 511 m2, v k.ú. a obci Klokočov, okres Havlíčkův Brod. Pozemek p.č. 36 je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Klokočov ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky p.č. 199/2 a p.č. 199/3 jsou situovány ve východní, odlehlé části obce Klokočov. Dle platného územního plánu obce Klokočov jsou pozemky vedeny takto: -pozemek p.č. 36 (část cca 66 m2): „NPs - plochy přírodní - smíšené“ - pozemek p.č. 36 (část cca 20 m2): „SV – plochy smíšené obytné - venkovské“ - pozemek p.č. 199/2: „plochy zemědělské“ - pozemek p.č. 199/3: „plochy zemědělské.“

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/33 k nemovitým věcem, a to pozemkům p.č. 188/1 - trvalý travní porost, o výměře 10.097 m2, a p.č. 228/1 - orná půda, o výměře 4.246 m2, v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Havlíčkův Brod, které jsou situovány ve východní, odlehlé části katastrálního území. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Klokočov jsou pozemky vedeny jako: „NZ – plochy zemědělské“.


Zpět na seznam dražeb