Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Začátek dražby: 08.07.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 25.814 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id.  3368/136393 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 3411/1 - ostatní plocha, p.č. 3411/3 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb (LV 6497), p.č. 3413/6 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3413/7 - ostatní plocha a p.č. 3431/8 - ostatní plocha, vše v k.ú. Louny a obci Louny, okres Louny, které jsou situovány v okrajové, průmyslové části města Louny, leží v mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 3412 – ostatní plocha, který je rovněž předmětem dražby. Na pozemku p.č. 3411/3 se nachází objekt bez čp/če, tech. vyb., který je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3368/1091144 k pozemku p.č. 3412 - ostatní plocha, v k.ú. Louny a obci Louny, okres Louny, který je situovaný v okrajové, průmyslové části města Louny, leží ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu města Louny je pozemek vedený jako: „silnice II. třídy“.


Zpět na seznam dražeb