Kraj:Středočeský
Okres:Mladá Boleslav
Začátek dražby: 07.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 8.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/15 nemovité věci, a to pozemku p.č. 474/1 - orná půda, o výměře 3.943 m2, v k.ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, obec Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb