Kraj:Jihomoravský kraj
Okres:Blansko
Začátek dražby: 08.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 58.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 648 - orná půda v k.ú. Vísky u Letovic, obec Vísky, okres Blansko, který je situován ve vnitřní části katastrálního území, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 990 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Vísky a přes pozemek p.č. 649 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného vlastníka. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle informací ČSÚ v obci Vísky je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Vísky je pozemek veden jako: „ZI - ZT - plochy zemědělské“, kdy informace byly získány z internetových stránek obce Vísky.


Zpět na seznam dražeb