Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Začátek dražby: 01.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 14.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/15 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1449 - orná půda, o výměře 2.091 m2, p.č. 1627 - ostatní plocha, o výměře 439 m2, p.č. 1638 - orná půda, o výměře 1.861 m2, p.č. 2026 - orná půda, o výměře 6.002 m2, a p.č. 2046 - ostatní plocha, o výměře 604 m2, vše v k.ú. Racková, obec Racková, okres Zlín. Podrobný popis pozemků je patrný ze znaleckého posudku.


Zpět na seznam dražeb