Kraj:Ústecký
Okres:Most
Začátek dražby: 30.06.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 2.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemní, zděné, nepodsklepené garáži pod mírnou pultovou střechou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Litvínov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo (objekt má zazděná vrata). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů pravděpodobně z roku 1992. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb