Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 30.6.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 716.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Usnesení o odročení elektronické dražby
3. Usnesení o nařízení elektronické dražby
4. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu členských práv a povinností člena Stavebního bytového družstva Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh, IČO: 00053490, s právem užívání družstevního bytu č. 1 v budově č.p. 185, příslušející k části obce Sudkov, na pozemku p.č. St. 317, zapsané na listu vlastnictví č. 534, vše v k.ú. Sudkov, obec Sudkov, okres Šumperk, který se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven nákladním výtahem. Objekt je situován v zastavěné, vnitřní části obce. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Pozemek pod objektem p.č. St. 317 (LV č. 515) je v podílovém spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Zábřeh. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1977. V roce 1992 byla provedena výměna střešní krytiny za novou. V roce 2015 byla provedena výměna původních oken za nová.

Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s kotlem na TP. Dle sdělení povinného byla v roce 2015 provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukce). Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb