Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 08.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 480.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou převážně eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Kojetín III-Kovalovice, v řadové zástavbě jako řadový koncový, pravá část dvojdomku. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace) a v průjezdu rodinného domu. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 228 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 752 01. Dům není napojen na žádné inženýrské sítě. Dle informací ČSÚ se v obci Kojetín nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s nefunkčním sociálním zařízením.


Zpět na seznam dražeb