Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Nový Jičín
Začátek dražby: 01.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 206.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o podíl na rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové obce Vražné, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese Vražné 124, 742 35 Vražné. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 946/7 – ostatní plocha, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, septik. Dle informací ČSÚ v obci Vražné je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze 3 bytových jednotek se společným vstupem. V I. NP je situována bytová jednotka o velikosti 1+1 s kompletním sociálním zázemím. V II. NP se je situována bytová jednotka o velikosti 3+1 a v podkroví bytová jednotka 1+1. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2006 bylo vyměněno jedno okno za nové plastové. V roce 2011 byla vybudována obytná místnost v podkroví. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako zhoršenou.

Na levou zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pravou zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje jednoduchý přístřešek-. Před rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní zděná garáž pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Na zadní část této navazuje přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za rodinným domem, vpravo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní dřevěná vedlejší stavba pod valbovou střechou. Za rodinným domem dále je situována vedlejší stavba pod sedlovou střechou.

Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, septik, přístupový chodník kamenný, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb