Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 29.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 107.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1140/1 – orná půda, o výměře 2.111 m2, pozemku p.č. 1140/2 – orná půda, o výměře 288 m2, pozemku p.č. 1147/1 – orná půda, o výměře 2.394 m2, a pozemku p.č. 1147/4 – orná půda, o výměře 93 m2, vše v k.ú. Nedakonice, obec Nedakonice, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v odlehlé, severozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb