Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 28.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 28.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3290 - ostatní plocha, o výměře 334 m2, a pozemku p.č. 3291 - ostatní plocha, o výměře 1.132 m2, vše v k.ú. Mařatice, obec Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Uherské Hradiště jsou pozemky vedeny jako: „RZ - individuální rekreace - zahrádkářských osad.“


Zpět na seznam dražeb