Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Začátek dražby: 24.06.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 24.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 k pozemku p.č. 5009 - trvalý travní porost, o výměře 6.100 m2, v k.ú. a obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v jižní, odlehlé části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 5064 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Helvíkovice, č. p. 3, 564 01 Helvíkovice a přes pozemek p.č. 5017 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká Republika. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb