Kraj:Liberecký
Okres:Semily
Začátek dražby: 24.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 23.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 k nemovitým věcem, a to k pozemku p.č. 47/2 - orná půda, o výměře 4.357 m2, pozemku p.č. 49/2 - trvalý travní porost, o výměře 5.147 m2, pozemku p.č. 52 - trvalý travní porost, o výměře 210 m2, a pozemku p.č. 62/2 - orná půda, o výměře 1.558 m2, vše v k.ú. Bukovina u Turnova, obec Turnov, okres Semily, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek, kdy pozemek p.č. 62/2 je přístupný po nezpevněné komunikaci a ostatní pozemky jsou dále přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 49/2, p.č. 52 a p.č. 62/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb