Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Začátek dražby: 23.06.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 69.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem, a to k pozemku p.č. 1449/70 - orná půda, p.č. 1454/8 - orná půda, p.č. 1454/18 - orná půda, p.č. 1454/21 - orná půda, p.č. 1454/22 – orná půda, p.č. 1454/25 - orná půda a p.č. 1504/16 - ostatní plocha, o celkové výměře 6.654 m2, vše v k.ú. a obci Troubsko, okres Brno-venkov, které jsou situovány ve východní, odlehlé části katastrálního území v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci. Na pozemku p.č. 1504/16 se nachází těleso zpevněné komunikace. Na menší části pozemku p.č. 1454/8 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Troubsko jsou pozemky jako „NZ - plochy zemědělské - orná půda“ a „Ds - dopravní infrastruktura – silniční.“


Zpět na seznam dražeb