Kraj:Středočeský
Okres:Kolín
Začátek dražby: 23.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 37.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku p.č. 903/16 - orná půda, o výměře 5.255 m2, vše v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín, který je situován ve východní části katastrálního území, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Uhlířská Lhota je pozemek vedený jako: „Intenzivní zemědělská výroba (NZ)“.


Zpět na seznam dražeb