Kraj:Středočeský kraj
Okres:Mladá Boleslav
Začátek dražby: 29.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 146.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Mladá Boleslav, v místní části s názvem Čejetičky, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 425/32 – ostatní plocha a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 425/125 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m. Dle informací ČSÚ je ve městě Mladá Boleslav možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbána, je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav.


Zpět na seznam dražeb