Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 17.6.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 280.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k nemovitým věcem, a to celkem k 24 pozemkům o celkové výměře 15.476 m2, které se nacházejí v k.ú. Hroznová Lhota, obec Hroznová Lhota, okres Hodonín.

Pozemky p.č. St. 422/3, p.č. St. 428/5, p.č. St. 428/9, p.č. 4598/41, p.č. 4598/42, p.č. 4598/43, p.č. 4598/44, p.č. 4648, p.č. 4655 jsou situovány ve vnitřní části katastrálního území a jsou součástí zemědělského areálu.

Pozemky p.č. 2380/353, p.č. 2380/606, p.č. 2380/607, p.č. 2728, p.č. 2729, p.č. 3429, p.č. 3780, p.č. 3781, p.č. 3782, p.č. 4004/252, p.č. 40004/254, p.č. 255, p.č. 2380/741, p.č. 3313/175 a p.č. 4004/253 jsou situovány jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb