Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Hlavní město Praha
Začátek dražby: 17.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 86.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 449/10008 k pozemku p.č. 1470/14 - ostatní plocha, o výměře 624 m2, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován v okrajové části města Praha, místní části Horní Počernice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu města Praha je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území - OV - všeobecné obytné.


Zpět na seznam dražeb