Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 01.07.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 380.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem dražby nemovitostí je celek sestávající z:

I) objektu neevidovaného v KN, na pozemku p.č. 1164/7, včetně pozemku p.č. 1164/7 - zahrada, LV č. 7301, v k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1173/1 - orná půda, LV č. 7299, v k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 2755/19 je situován objekt rodinné rekreace, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí.

Dne 5.5.2020 vydal Městský úřad Uherský Brod, obvod stavebního úřadu, SDĚLENÍ, ve kterém se odkazuje na dodatečné povolení stavby nazvané „Zahrádkářská chata“ na pozemku p.č. PK 1164/1 v katastrálním území Uherský Brod ze dne 22.2.2002, včetně projektové dokumentace.

Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Ocenění bylo provedeno dle zjištěného stavu.

Jedná se o zděný objekt pro rodinnou rekreaci pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou - bobrovkou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v okrajové části obce Uherský Brod, jako samostatně stojící. Parkování je možné na negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném až mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 8278 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod a přes pozemek p.č. 1173/1, zahrada, který je v podílovém vlastnictví povinného a je rovněž předmětem dražby. Dle informací ČSÚ v obci Uherský Brod je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.


Zpět na seznam dražeb