Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 16.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.073.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu zděného, nepodsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou. Objekt se nachází na adrese Prostřední mlýn 59, 751 31 Týn nad Bečvou. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci a přes pozemek p.č. 327/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně zajištěn věcným břemenem). Dům je napojen na IS: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní trativod a septik.

V I. nadzemním podlaží jsou situovány 4 neobyvatelné pokoje. Ve II. nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů a sdělení vlastníka z roku 1920. V letech 2014-2015 byla provedena částečná rekonstrukce bytové jednotky 3+1 ve II. nadzemním podlaží. Byla vyměněna okna za nová plastová, byla provedena rekonstrukce kuchyně a oprava omítek. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.


Zpět na seznam dražeb