Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Začátek dražby: 15.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 16.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku p.č. 3454/3 – zahrada, o výměře 102 m2, v k.ú. Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v okrajové, zastavěné části města Vysoké Mýto. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s faktickým přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Skutečný přístup na pozemek je dále přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu. Ve městě Vysoké Mýto je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Vysoké Mýto je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské“.


Zpět na seznam dražeb