Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava-město
Začátek dražby: 14.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 2.660 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/12 na pozemku p.č. 1176/7 – lesní pozemek, o výměře 2.161 m2, v k.ú. Velká Polom, a dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/12 na pozemku p.č. 187/2 – lesní pozemek, o výměře 566 m2, v k.ú. Dolní Lhota, vše okres Ostrava-město. Podrobný popis jednotlivých nemovitostí je patrný z přiloženého znaleckého posudku.


Zpět na seznam dražeb