Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Bruntál
Začátek dražby: 17.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 43.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o pozemek p.č. 1127/3 - ostatní plocha, nacházející se v k.ú. a obci Rýmařov, okres Bruntál, který je situován v zastavěné vnitřní části města Rýmařov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví Města Rýmařov. Dle informací ČSÚ ve městě Rýmařov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle územního plánu města Rýmařov platného v době ocenění je pozemek vedený jako: „BH – plochy bydlení hromadného“. Na pozemku se nachází plechová garáž pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Za touto se nachází jednoduchý přístřešek. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, udírna.


Zpět na seznam dražeb