Kraj:Středočeský kraj
Okres:Benešov
Začátek dražby: 15.06.2021
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 286.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem dražby je pozemek p.č. 11 - zahrada, v k.ú. Nespery, obec Veliš, okres Benešov, na němž se nachází objekt rodinné rekreace, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka nachází se v zastavěné odlehlé části obce Veliš, místní části Nespery jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví obce. Dle informací ČSÚ v obci Veliš je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná, je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav. Za objektem (pohled ze zpevněné komunikace) se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - poplastované drátěné pletivo na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou, drátěné pletivo na ocelových sloupcích, ocelová vrata s drátěným pletivem v ocelovém rámu, suché WC, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb