Kraj:Ústecký
Okres:Chomutov
Začátek dražby: 24.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 313.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1247/1 v budově č.p. 1247, příslušející k části obce Jirkov, na pozemku p.č. 3507, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 612/6968, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4415 a listu vlastnictví č. 4381, vše v k.ú. Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Studentská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3777/1, který je ve vlastnictví Města Jirkov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1975. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena výměna střešní krytiny a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem.


Zpět na seznam dražeb