Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 02.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 6.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 2141/41 - trvalý travní porost, o výměře 3.727 m2, a pozemku p.č. 2141/42 - trvalý travní porost, o výměře 1.945 m2, v k.ú. Petrov u Hodonína, obec Petrov, okres Hodonín, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb