Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Začátek dražby: 01.06.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 4.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku p.č. 2388/5 – lesní pozemek, o výměře 4.000 m2, v k.ú. Libouchec, okres Ústí nad Labem, který se nachází západně od obce Libouchec jako parcela navazující na drobný vodní tok na podmáčeném stanovišti. Pozemek je v terénu poměrně dobře identifikovatelný a dobře přístupný. Porostní charakteristika lesního pozemku je patrná z ocenění.


Zpět na seznam dražeb