Kraj:Moravskoslezský
Okres:Frýdek-Místek
Začátek dražby: 15.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 150.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3199/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 3203/2 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 3210/1 - orná půda, vše v k.ú. Mosty u Jablunkova, obec Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Mosty u Jablunkova. Pozemek p.č. 3199/3 je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5007/2 - ostatní plocha. Pozemky p.č. 3203/2 - trvalý travní porost a p.č. 3210/1 - orná půda, tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4916/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, dále na pozemcích p.č. 4916/37 - ostatní plocha a p.č. 3248/8 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Obec Mosty u Jablunkova, č. p. 800, 73998 Mosty u Jablunkova. Dle platného územního plánu obce Mosty u Jablunkova (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny takto: p.č. 3199/3 - plochy stabilizované - „BI - bydlení individuální - v rodinných domech“, p.č. 3203/2 - plochy změn: „BI - bydlení individuální - v rodinných domech“, p.č. 3210/1 - plochy změn: „BI - bydlení individuální - v rodinných domech.“


Zpět na seznam dražeb