Kraj:Pardubický kraj
Okres:Svitavy
Začátek dražby: 08.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 40.500 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 39/6 - zahrada, v k.ú. Biskupice u Jevíčka, obec Biskupice, okres Svitavy, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Biskupice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle informací ČSÚ v obci Biskupice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Při horní, levé hranici pozemku (pohled z přístupové komunikace) je situován dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, za kterým se nachází zděná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou a napravo od této je situován přístřešek pod pultovou střechou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - část - dřevěné latě na betonových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka.


Zpět na seznam dražeb