Kraj:Jihočeský kraj
Okres:Tábor
Začátek dražby: 03.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 850.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o nemovitost evidovanou jako objekt bez čp/če -garáž. Bylo zjištěno, že objekt je využíván jako autodílna a prostory pro skladování. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou krytinou onduline. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v mimo zastavěnou část obce Dírná, v místní části Lžín jako samostatně stojící. Parkování je možné na zpevněné komunikaci u objektu. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 723/8 - orná půda a dále přes pozemek p.č. 723/4 - orná půda, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů, přístup není právně zajištěn.


Zpět na seznam dražeb