Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Začátek dražby: 01.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 10.160 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek1
3. Znalecký posudek2

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku p.č. 305/37 - orná půda, a pozemku p.č. 300/5 – lesní pozemek, v k.ú. Jimramovské Pavlovice, obec Věcov, okres Žďár nad Sázavou, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 305/37 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 300/5 je součást výběžku lesa do polí.


Zpět na seznam dražeb