Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 26.05.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 614.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na celkem 63 pozemcích v k.ú. Záhorovice, okres Uherské Hradiště. Vzhledem k velkému množství dražených nemovitých věcí si dovolujeme k popisu jednotlivých pozemků odkázat na přiložený znalecký posudek.


Zpět na seznam dražeb